Klar Slachtofferadvocatuur
Gratis adviesgesprek
Home2023-02-03T10:00:37+00:00

Advocaat voor slachtoffers

✔ Gespecialiseerd in slachtofferzaken

✔ Expert in ernstige geweldszaken en zedenzaken

✔ Cliënten geven mijn werk gemiddeld een 9,6 (bekijk reviews)

✔ Mijn bijstand is altijd persoonlijk en afgestemd op jouw wensen

Gratis adviesgesprek
Specialisaties

Specialisaties

Slachtofferadvocaat gespecialiseerd in ernstige geweldszaken en zedenzaken

Bedreiging

Een bedreiging is strafbaar als wordt gedreigd met ernstig letsel, verkrachting, aanranding of de dood. Een bedreiging kan mondeling, maar ook schriftelijk worden geuit. Een bedreiging met een mes of vuurwapen is altijd strafbaar.

Diefstal

Diefstal is het onrechtmatig toe-eigenen van andermans spullen. Het kan gaan om winkeldiefstal, zakkenrollen, babbeltruc, overval, beroving, straatroof, fraude of phishing. Een diefstal kan met en zonder geweld plaatsvinden.

Vernieling

Een vernieling is opzettelijk iets van een ander beschadigen of onbruikbaar maken. Het kan gaan om vernieling van goederen, dieren of gebouwen. Er is sprake van vernieling als het door één persoon wordt gedaan. Als iets door meer mensen wordt vernield, gaat het om openlijke geweldpleging.

Mishandeling

Mishandeling is het bewust verwonden of pijn doen van een ander door bijvoorbeeld te slaan of te schoppen. Er kunnen ook voorwerpen zoals slagwapens, messen of vuurwapens worden gebruikt. Het kan gaan om mishandeling, zware mishandeling, poging doodslag of poging moord.

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het woord ‘huiselijk’ zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. Het kan gaan om (ex)-partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.

KLAR Slachtofferadvocatuur - stalking

Stalking

Stalking is iemand bewust stelselmatig lastigvallen waardoor het slachtoffer zich niet meer veilig voelt. Het gaat om een opeenstapeling van gedragingen. Het kan gaan om achtervolgen, dreigen met geweld, ongewenste telefoontjes, e-mails of andere berichten.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik is tegen de wil van het slachtoffer seksuele handelingen ondergaan of uitvoeren. Het kan gaan om betasting, schennis, aanranding, verkrachting, loverboys, gedwongen prostitutie, misbruik van kinderen of online seksueel misbruik (grooming, sexting of sextortion).

KLAR Slachtofferadvocatuur - Aanranding en verkrachting

Aanranding en verkrachting

Aanranding is tegen de wil van het slachtoffer seksuele handelingen ondergaan of uitvoeren. Als deze seksuele handelingen ook bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam (met vingers, tong of geslachtsdeel) dan is sprake van verkrachting.

Straat- en contactverbod

Een contactverbod verbiedt de verdachte om op welke manier dan ook contact op te nemen met het slachtoffer. Een straatverbod verbiedt de verdachte om in een bepaald gebied (meestal rondom de woning) van het slachtoffer te komen.

Nabestaanden

In sommige gevallen komt het slachtoffer te overlijden. Het kan gaan om mishandeling met de dood tot gevolg, doodslag of moord. Indien veel media-aandacht voor de zaak is, dan wordt meestal samen met namens de familie opgetrokken.

Gratis adviesgesprek

Slachtofferadvocaat

De afgelopen jaren heb ik mij volledig gespecialiseerd in slachtofferzaken. Ik heb naast een master strafrecht en de reguliere beroepsopleiding voor advocaten ook de basis- en specialisatieopleiding voor slachtofferzaken met succes gevolgd. Ook ben ik bestuurslid van De Nederlandse Vereniging Specialisatie Slachtoffer Advocaten (NVSSA) en lid van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenmisdrijven (LANGZS).

Gratis adviesgesprek

Plan nu een gratis adviesgesprek in!

Ervaren slachtofferadvocaat

Ben je slachtoffer geworden van een strafbaar feit? Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen voor een gratis adviesgesprek.

Gratis adviesgesprek

Vrije advocaatkeuze slachtoffers

18 oktober 2021|

Heb je een juridisch geschil dan kun je een beroep doen op je rechtsbijstandsverzekering. Je bent niet verplicht om een juridisch medewerker van de verzekeraar jouw zaak te laten behandelen. Je hebt de vrijheid om zelf een advocaat te kiezen die voor jou aan de slag gaat. Dit is het recht op een vrije advocaatkeuze.

Go to Top