Bedreiging

Bedreigingen komen helaas veel voor. Een bedreiging is strafbaar als wordt gedreigd met ernstig letsel, verkrachting, aanranding of de dood. Een bedreiging kan in verschillende vormen worden geuit, zowel mondeling als schriftelijk. Een rechtstreekse bedreiging met een mes of vuurwapen is altijd strafbaar. Een bedreiging kan een grote impact op je hebben. Je kunt contact met de politie opnemen als de bedreiging voor jou serieus is. Het advies hierbij is altijd eventueel bewijs te bewaren, zodat dit in de aangifte meegenomen kan worden en als bewijs kan dienen van een mogelijke strafzaak die uit de aangifte voortvloeit. Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij het doen van aangifte bij de politie.

Advocaat voor Slachtoffers

Een bedreiging kan je leven op zijn kop zetten en onder meer grote gevoelens van angst veroorzaken. Ons kantoor kan je bijstaan tijdens het gehele strafproces. Wij zorgen dat het proces goed verloopt, dat jij op de hoogte bent van jouw rechten en wij helpen jou vervolgens met het uitoefenen van die rechten (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek tot schadevergoeding). Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers die zich laten bijstaan door een slachtofferadvocaat achteraf beter terugkijken op het strafproces dan slachtoffers die geen slachtofferadvocaat hebben ingeschakeld.

Maar wat kost dat dan? Je laten bijstaan door een slachtofferadvocaat? In verreweg de meeste gevallen kost het je helemaal niets.

Rechtsbijstandsverzekering

Ben je slachtoffer geworden van een strafbaar feit en wordt de verdachte vervolgd? En heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunnen we je altijd kosteloos bijstaan. De rechtsbijstandsverzekeraar is dan verplicht onze kosten te betalen.

Toevoeging

Heb je geen rechtsbijstandsverzekering? Dan moeten we kijken naar de aard en ernst van de zaak. Voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden is onze bijstand altijd gratis. In dat geval betaalt de overheid onze kosten. Om te bepalen of sprake is van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf wordt gekeken naar de Letsellijst van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als het strafbare feit en/of het opgelopen letsel in deze lijst staat opgenomen en wordt ingedeeld in categorie 1 of hoger, dan wordt de zaak aangemerkt als ernstig en vergoed de overheid alle kosten. Hierbij wordt niet gekeken naar de hoogte van jouw inkomen.

Uurtarief of vaste prijsafspraak

Als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt en wij onze kosten ook niet bij de overheid in rekening kunnen brengen (dat is het geval als jouw zaak niet voor een toevoeging in aanmerking komt), dan kunnen we je niet kosteloos bijstaan. In dat geval moeten we samen financiële afspraken maken. We kunnen je bijstaan op basis van ons uurtarief, maar het is ook mogelijk om van tevoren een vaste prijsafspraak te maken, zodat je van tevoren precies weet wat onze bijstand jou kost.

Juridische hulp na bedreiging

Ben je slachtoffer geworden van bedreiging en wil je door ons worden bijgestaan? Meld jouw zaak dan via dit formulier bij ons aan. Binnen één werkdag zullen we jouw zaak beoordelen en telefonisch contact met je opnemen. In dat telefoongesprek zullen we je vertellen wat we voor je kunnen betekenen en of onze bijstand jou iets kost (meestal dus niet).