Diefstal

Diefstal kent verschillende vormen en houdt in het onrechtmatig toe-eigenen van andermans spullen. Het kan gaan om winkeldiefstal, zakkenrollen, babbeltruc, overval, beroving, straatroof, fraude of phishing. Een diefstal kan met en zonder geweld plaatsvinden. Het is belangrijk om aangifte te doen als je slachtoffer bent geworden van diefstal, zodat de politie kan proberen de dader(s) op te sporen. Ook is een aangifte nodig om jouw schade vergoed te krijgen, bijvoorbeeld bij een verzekeraar. Slachtofferhulp Nederland kan hierbij hulp bieden.

Diefstal wordt op zichzelf niet als geweldsmisdrijf aangemerkt, dit is slechts het geval wanneer sprake is geweest van diefstal met geweld. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om diefstal in jouw woning, waarbij met gebruik van geweld goederen worden weggenomen.

Advocaat voor Slachtoffers

Diefstal met geweld, bijvoorbeeld een overval of beroving, kan zeer ingrijpend zijn en dit kan, naast dat lichamelijk letsel wordt toegebracht door de dader, ook psychische klachten veroorzaken. Ons kantoor kan je bijstaan tijdens het gehele strafproces. Wij zorgen dat het proces goed verloopt, dat jij op de hoogte bent van jouw rechten en wij helpen jou vervolgens met het uitoefenen van die rechten (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek tot schadevergoeding). Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers die zich laten bijstaan door een slachtofferadvocaat achteraf beter terugkijken op het strafproces dan slachtoffers die geen slachtofferadvocaat hebben ingeschakeld.

Maar wat kost dat dan? Je laten bijstaan door een slachtofferadvocaat? In verreweg de meeste gevallen kost het je helemaal niets.

Rechtsbijstandsverzekering

Ben je slachtoffer geworden van een strafbaar feit en wordt de verdachte vervolgd? En heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunnen we je altijd kosteloos bijstaan. De rechtsbijstandsverzekeraar is dan verplicht onze kosten te betalen.

Toevoeging

Heb je geen rechtsbijstandsverzekering? Dan moeten we kijken naar de aard en ernst van de zaak. Voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden is onze bijstand altijd gratis. In dat geval betaalt de overheid onze kosten. Om te bepalen of sprake is van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf wordt gekeken naar de Letsellijst van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als het strafbare feit en/of het opgelopen letsel in deze lijst staat opgenomen en wordt ingedeeld in categorie 1 of hoger, dan wordt de zaak aangemerkt als ernstig en vergoed de overheid alle kosten. Hierbij wordt niet gekeken naar de hoogte van jouw inkomen.

Uurtarief of vaste prijsafspraak

Als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt en wij onze kosten ook niet bij de overheid in rekening kunnen brengen (dat is het geval als jouw zaak niet voor een toevoeging in aanmerking komt), dan kunnen we je niet kosteloos bijstaan. In dat geval moeten we samen financiële afspraken maken. We kunnen je bijstaan op basis van ons uurtarief, maar het is ook mogelijk om van tevoren een vaste prijsafspraak te maken, zodat je van tevoren precies weet wat onze bijstand jou kost.

Juridische hulp na diefstal

Ben je slachtoffer geworden van diefstal met geweld en wil je door ons worden bijgestaan? Meld jouw zaak dan via dit formulier bij ons aan. Binnen één werkdag zullen we jouw zaak beoordelen en telefonisch contact met je opnemen. In dat telefoongesprek zullen we je vertellen wat we voor je kunnen betekenen en of onze bijstand jou iets kost (meestal dus niet).