Als slachtoffer kun je de door jou geleden schade verhalen op de dader. Dit kan bestaan uit materiële schade, denk hierbij aan je telefoon die kapot is gegaan, en uit immateriële schade. Immateriële schade is een geldbedrag dat je kunt vorderen voor het door jou opgelopen pijn en letsel.

In de wet staat dat degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, zich als benadeelde partij kan voegen in het strafproces met een vordering tot vergoeding van die schade. Dit wordt ook wel een vordering benadeelde partij genoemd. Het is een relatief eenvoudige en laagdrempelige manier om schade op de dader te verhalen. De strafrechter heeft echter maar beperkte tijd en middelen om de vordering benadeelde partij te beoordelen. De vordering benadeelde partij moet daarom voldoende eenvoudig van aard zijn. Dit wil zeggen dat de vordering benadeelde partij zo is opgesteld dat de geleden schade eenvoudig kan worden vastgesteld. Als dat niet het geval is, kan de rechter de vordering niet-ontvankelijk verklaren. Dat wil zeggen dat de strafrechter de vordering benadeelde partij niet in behandeling neemt en verwijst naar de civiele rechter. Het is echter veel ingewikkelder om de schade via de civiele rechter vergoed te krijgen. Een goed onderbouwde vordering benadeelde partij is daarom essentieel voor het verhalen van de schade op de dader.

Wil je weten hoeveel schadevergoeding je kunt krijgen? Of wil je hulp bij het opstellen van een goed onderbouwd verzoek tot schadevergoeding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.