Aangifte huiselijk geweld en de procedure

Huiselijk geweld is één van de meest voorkomende vormen van geweld in ons land en komt in alle lagen van de bevolking voor. Bij huiselijk geweld is sprake van mishandeling binnen de huiselijke kring. Het geweld kan zowel uit fysiek als uit psychisch geweld bestaan. Er zijn allerlei vormen van huiselijk geweld, zoals kindermishandeling, ouderenmishandeling, eerwraak, partnergeweld en stalking. Hieronder vertellen we je meer over wat huiselijk geweld is en wat je kunt doen bij huiselijk geweld. We gaan daarnaast dieper in op de strafrechtelijke procedure die hierop volgt.

Wat is huiselijk geweld precies?

Tot huiselijk geweld rekenen we alle vormen van geweld die gepleegd worden door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Vaak wordt gedacht dat huiselijk geweld alleen binnen de eigen woning plaatsvindt, maar dat is niet zo. De term huiselijk geweld refereert niet naar de locatie waar het geweld plaats vindt, maar naar de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. Hierbij kun je denken aan gezinsleden, familieleden, partners, ex-partners en huisgenoten. Wat voor geweld valt dan onder huiselijk geweld? Dat is eigenlijk al het geweld dat je maar kunt bedenken zoals bedreiging, vernieling, belaging, stalking, mishandeling, poging zware mishandeling, zware mishandeling en poging doodslag.

Wanneer is er sprake van huiselijk geweld?

Wanneer is het huiselijk geweld? We legden al uit dat huiselijk geweld niets zegt over de locatie van het geweld, maar over de relatie tussen de pleger en het slachtoffer. Iemand uit de familie- of huiselijke kring pleegt het geweld. Hiertoe behoren fysiek, psychisch en seksueel geweld. Ook belaging en bedreiging worden hiertoe gerekend. Daarnaast kan het geweld gepaard gaan met de vernieling van goederen in en rondom de woning.

Vrouwen zijn het vaakst slachtoffer van huiselijk geweld, alhoewel het ook mannen, kinderen en ouderen kan overkomen. Het komt voor binnen alle lagen en groeperingen van onze samenleving. De meest voorkomende soorten van huiselijk geweld zijn partnergeweld, ex-partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld, waarbij je kunt denken aan eerwraak.

Wat te doen na huiselijk geweld?

Ben je slachtoffer geworden van huiselijk geweld maar durf je (nog) niet naar de politie te gaan? Je kunt al een aantal belangrijke stappen nemen voordat je de politie inschakelt:

  • Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen.
  • Vraag om advies of hulp bij een betrouwbare instantie, bijvoorbeeld Veilig Thuis. Dit kan ook helemaal anoniem.
  • Gebruik het codewoord ‘Masker 19’ bij de apotheek als de pleger je thuis of onderweg continu in de gaten houdt.
  • Neem contact met ons op. Wij luisteren naar je en denken vrijblijvend en kosteloos met je mee.

Wanneer aangifte doen van huiselijk geweld?

Huiselijk geweld melden bij de politie is een dappere stap. Deze stap is voor slachtoffers soms moeilijk om te nemen. Het kan gepaard gaan met gevoelens van schuld en schaamte. Toch raden we je aan om de politie in te schakelen. Welke opties zijn er?

  • Je kunt een melding maken bij de politie. Er wordt dan in het politiesysteem een registratie gemaakt. Ook gaat de politie dan het gesprek met je aan. De politie informeert je over de mogelijkheid om aangifte te doen. Een melding is dus nog geen aangifte.
  • Je kunt aangifte doen. Tijdens de aangifte bij de politie kun je precies vertellen wat er is gebeurd. Als je nog ander bewijs kunt overhandigen aan de politie waaruit het huiselijk geweld blijkt, dan raden wij je aan dit te doen. Je kunt hierbij denken aan filmpjes of foto’s van het huiselijk geweld of van het opgelopen letsel. Of misschien hebben andere mensen het wel gezien? Dan kun je de namen en contactgegevens van deze getuigen aan de politie doorgeven. Nadat je aangifte hebt gedaan, gaat de politie de zaak onderzoeken. Ook kan er bescherming worden geboden.

Tijdelijk contact- en locatieverbod

Heb je aangifte gedaan van huiselijk geweld? Dan wordt in verreweg de meeste gevallen direct door de burgemeester een tijdelijk huisverbod van 10 dagen opgelegd. Dit betekent dat de pleger van het huiselijk geweld niet meer in de eigen woning mag komen. De burgemeester kan de periode van het tijdelijk huisverbod daarna verlengen tot een periode van maximaal 4 weken. De pleger van het huiselijk geweld mag in die periode ook op geen enkele manier contact met jou opnemen. Doet hij dit wel? Bel dan gelijk de politie. Iemand die zich niet houdt aan het huisverbod, kan hiervoor een gevangenisstraf krijgen. Het is mogelijk dat de pleger van het huiselijk geweld bezwaar maakt tegen het opgelegde huisverbod. In dat geval volgt er een rechtszaak over het opgelegde huisverbod. Als slachtoffer mag je (natuurlijk) bij deze rechtszaak aanwezig zijn en jouw standpunten naar voren brengen. Dit is echter geen verplichting. Wil je hier hulp bij? Neem dan contact op met Slachtofferhulp Nederland.

Aangifte huiselijk geweld: wat is de procedure?

Je hebt aangifte gedaan van huiselijk geweld. En wat dan? Nadat je aangifte hebt gedaan, wordt door de politie een onderzoek gestart. Als de politie klaar is met het onderzoek, dan worden de resultaten naar de officier van justitie gestuurd. De officier van justitie beslist dan wat er gaat gebeuren met de zaak. De officier van justitie heeft drie mogelijkheden, namelijk de pleger van het huiselijk geweld (1) vervolgen, (2) niet vervolgen of (3) de zaak terugsturen naar de politie voor nader onderzoek. Wil je meer weten over deze verschillende mogelijkheden? Lees dan onze blog de afdoeningsbeslissing.

Als de officier van justitie vindt dat er genoeg bewijs is, dan zal de verdachte worden vervolgd. In dat geval komt er een zitting. Wat voor zitting dit is, hangt af van de aard en ernst van het huiselijk geweld. Over het verschil tussen de verschillende soorten zittingen hebben wij eerder een blog geschreven. Wil je meer weten over de verschillende soorten zittingen? Lees dan onze blog de verschillende soorten zittingen. In huiselijk geweldszaken is het uitgangspunt is dat, vanwege de ernst van het plegen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de bestraffing die daarbij passend is, dat de zaak voor de rechter wordt gebracht.

De duur van een strafprocedure kan per zaak verschillen. Van invloed hierop zijn het soort zaak, de omvang, de complexiteit en eventuele onverwachte ontwikkelingen. De aanpak van huiselijk geweld krijgt vaak wel prioriteit van de politie en het Openbaar Ministerie.

Welke straffen bij huiselijk geweld?

Het Openbaar Ministerie heeft zogenaamde oriëntatiepunten voor huiselijk geweldszaken gemaakt. Deze oriëntatiepunten geven een idee van de straf die je kunt verwachten. De oriëntatiepunten van het Openbaar Ministerie vind je hier. Het gaat hier dus om oriëntatiepunten. Dit betekent dat de officier van justitie ook de vrijheid heeft om een lagere of hogere straf te eisen. Uiteindelijk is het aan de rechter om een straf op te leggen. De rechter is niet gebonden aan de strafeis van de officier van justitie.

Juridische bijstand van een slachtofferadvocaat

Huiselijk geweld is iets verschrikkelijks. Het laat zijn sporen na. Een slachtofferadvocaat kan je bijstaan tijdens het gehele strafproces. Een slachtofferadvocaat zorgt dat het proces goed verloopt, dat jij op de hoogte bent van jouw rechten en helpt jou vervolgens met het uitoefenen van die rechten (bijvoorbeeld het gebruikmaken van het spreekrecht). Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers die zich laten bijstaan door een slachtofferadvocaat achteraf beter terugkijken op het strafproces dan slachtoffers die geen slachtofferadvocaat hebben ingeschakeld.

Maar wat kost dat dan? Je laten bijstaan door een slachtofferadvocaat? In verreweg de meeste gevallen kost het je helemaal niets.

Rechtsbijstandsverzekering

Ben je slachtoffer geworden van een strafbaar feit en wordt de verdachte vervolgd? En heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunnen we je altijd kosteloos bijstaan. De rechtsbijstandsverzekeraar is dan verplicht onze kosten te betalen.

Toevoeging

Heb je geen rechtsbijstandsverzekering? Dan moeten we kijken naar de aard en ernst van de zaak. Voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden is onze bijstand altijd gratis. In dat geval betaalt de overheid onze kosten. Om te bepalen of sprake is van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf wordt gekeken naar de Letsellijst van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als het strafbare feit en/of het opgelopen letsel in deze lijst staat opgenomen en wordt ingedeeld in categorie 1 of hoger, dan wordt de zaak aangemerkt als ernstig en vergoed de overheid alle kosten. Hierbij wordt niet gekeken naar de hoogte van jouw inkomen.

Uurtarief of vaste prijsafspraak

Als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt en wij onze kosten ook niet bij de overheid in rekening kunnen brengen (dat is het geval als jouw zaak niet voor een toevoeging in aanmerking komt), dan kunnen we je niet kosteloos bijstaan. In dat geval moeten we samen financiële afspraken maken. We kunnen je bijstaan op basis van ons uurtarief maar het is ook mogelijk om van te voren een vaste prijsafspraak te maken, zodat je van te voren precies weet wat onze bijstand jou kost.

Juridische hulp na huiselijk geweld

Ben je slachtoffer geworden van mishandeling en wil je door ons worden bijgestaan? Meld jouw zaak dan via dit formulier bij ons aan. Binnen één werkdag zullen we jouw zaak beoordelen en telefonisch contact met je opnemen. In dat telefoongesprek zullen we je vertellen wat we voor je kunnen betekenen en of onze bijstand jou iets kost (meestal dus niet).