Wat kost mijn juridische bijstand?

Het gratis adviesgesprek 

Iedere zaak is anders. Het eerste telefonische adviesgesprek is daarom altijd kosteloos. In dit gesprek bekijken we samen of ik je kan bijstaan en wat mijn bijstand jou kost. Daarnaast kan je tijdens dit eerste adviesgesprek een goede indruk van mij en mijn werkwijze krijgen. Na het adviesgesprek kan je bepalen of je gebruik wilt maken van mijn bijstand.

Als slachtofferadvocaat kan ik je op drie verschillende manieren bijstaan:

1. Gratis rechtsbijstand (toevoeging / pro deo)

Voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden is mijn bijstand altijd gratis. In dat geval betaalt de overheid mijn kosten. Of sprake is van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf wordt bepaald aan de hand van het opgelopen letsel. Hiervoor zijn vaste richtlijnen. In het eerste adviesgesprek zal ik bekijken of jouw zaak voor gratis rechtsbijstand in aanmerking komt.

2. Rechtsbijstandverzekering

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, dan neem ik contact op met jouw verzekeraar. Zij vergoeden mijn kosten als jij slachtoffer bent geworden van een misdrijf en er sprake is van een gerechtelijke procedure. Het kan zijn dat jouw verzekeraar een kleine eigen bijdrage bij jou in rekening brengt. Deze eigen bijdrage dien je zelf te betalen aan je verzekeraar. Deze eigen bijdrage zal ik meenemen in het verzoek tot schadevergoeding dat ik voor jou zal opstellen en indienen, zodat het uiteindelijk de dader is die voor deze kosten moet opdraaien.

3. Uurtarief of vaste prijsafspraak

Als ik mijn kosten niet bij de overheid in rekening kan brengen en je hebt geen rechtsbijstandverzekering, dan kan ik je uiteraard alsnog bijstaan. We zullen dan wel samen financiële afspraken moeten maken. Mijn uurtarief bedraagt € 225 exclusief 21 % BTW. Ook is het mogelijk afhankelijk van jouw wensen en de grootte van de zaak een vaste prijsafspraak te maken, zodat je van te voren precies weet wat mijn bijstand jou kost.

Plan nu een gratis adviesgesprek in!

Ervaren slachtofferadvocaat

Ben je slachtoffer geworden van een strafbaar feit? Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen voor een gratis adviesgesprek.

Gratis adviesgesprek