Kosten

Iedere zaak is anders. Het eerste adviesgesprek is daarom altijd kosteloos. In dit gesprek bekijken we samen of we je kunnen bijstaan en wat onze bijstand jou kost.

Er zijn drie manieren waarop wij onze kosten vergoed kunnen krijgen.

1. Gratis rechtsbijstand (toevoeging / pro deo)

Voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden is onze bijstand altijd gratis. In dat geval betaalt de overheid onze kosten. Om te bepalen of sprake is van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf wordt gekeken naar de Letsellijst van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als het strafbare feit en/of het opgelopen letsel in deze Letsellijst staat opgenomen en wordt ingedeeld in letselcategorie 1 of hoger, dan betaalt de overheid de kosten van de slachtofferadvocaat. Er wordt dus niet gekeken naar de hoogte van jouw inkomen bij de vraag of de overheid de kosten van de slachtofferadvocaat betaalt. In het eerste adviesgesprek zullen we bekijken of jouw zaak voor gratis rechtsbijstand in aanmerking komt.

2. Rechtsbijstandverzekering

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, dan nemen we contact op met jouw verzekeraar. Zij vergoeden onze kosten als jij slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit en er sprake is van een gerechtelijke procedure. Het kan zijn dat jouw verzekeraar een kleine eigen bijdrage bij jou in rekening brengt. Deze eigen bijdrage dien je zelf te betalen aan je verzekeraar. Deze eigen bijdrage zullen we meenemen in het verzoek tot schadevergoeding dat we voor jou zullen opstellen en indienen, zodat het uiteindelijk de dader is die voor deze kosten moet opdraaien.

3. Uurtarief of vaste prijsafspraak

Als we onze kosten niet bij de overheid in rekening kunnen brengen en je hebt geen rechtsbijstandverzekering, dan kunnen we je uiteraard alsnog bijstaan. We zullen dan wel samen financiële afspraken moeten maken. Ons uurtarief bedraagt € 225 exclusief 21 % BTW. Ook is het mogelijk afhankelijk van jouw wensen en de grootte van de zaak een vaste prijsafspraak te maken, zodat je van te voren precies weet wat onze bijstand jou kost.

Heb je vragen over onze kosten? Of wil je graag dat we met je meekijken naar de kosten? Je kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zorgen dat je van te voren precies weet wat een slachtofferadvocaat jou kost.