Advocaat voor Juridische Hulp na Seksueel Misbruik

Seksueel misbruik is een hele ingrijpende ervaring. Bij seksueel misbruik is sprake van een machtsrelatie, waarbij de dader over een langere periode misbruik maakt van zijn of haar positie en ongewenste seksuele handelingen uitvoert bij het slachtoffer. Als je als kind of volwassene te maken hebt gehad met seksueel misbruik, kun je daar fysieke en mentale gevolgen van ervaren. Misschien voel je schaamte over wat er is gebeurd of denk je dat je het had kunnen voorkomen. Het is belangrijk dat je er niet alleen mee blijft rondlopen. Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen. Ook zijn er juridische stappen die je kunt ondernemen. We leggen je uit wat seksueel misbruik is en wat je na het seksueel misbruik kunt doen.

Wat is seksueel misbruik precies?

Seksueel misbruik is het tegen de wil van het slachtoffer in seksuele handelingen ondergaan of uitvoeren. Bij seksueel misbruik vinden de seksuele handelingen plaats over een langere periode. Er is ook altijd sprake van ongelijkwaardigheid tussen de dader en het slachtoffer. Hierbij heeft de dader macht over het slachtoffer, bijvoorbeeld door leeftijdsverschil of doordat het slachtoffer afhankelijk is van de dader. Dit kan voorkomen in relaties tussen volwassene en kind, hulpverlener en cliënt of docent en leerling. Onder seksueel misbruik valt onder andere ongewenste betasting, schennis, seksuele intimidatie, aanranding, verkrachting, loverboys, gedwongen prostitutie, misbruik van kinderen en online seksueel misbruik (grooming, sexting of sextortion). Meer informatie over seksueel misbruik en wat je hiertegen kunt doen, vind je op de website van de politie.

Wanneer is er sprake van seksueel misbruik? 

Seksueel misbruik wordt vaak geassocieerd met kinderen en zware vormen van seksueel geweld, zoals aanranding en verkrachting, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Seksueel misbruik kan voorkomen bij iedereen, zowel bij kinderen als volwassenen. Daarnaast gaat seksueel misbruik niet alleen over zware vergrijpen. Het kan gaan om aanranding en verkrachting, maar ook andere vormen van seksueel contact, zoals ongewenste aanrakingen, zoenen, ongewenste seksueel getinte opmerkingen of voorstellen en online seksueel misbruik. Het belangrijkste is dat er sprake is van een ongelijkwaardige relatie tussen dader en slachtoffer.

Ik ben misbruikt: wat nu?

Bij seksueel misbruik is het in de eerste plaats belangrijk dat je hulp zoekt. Dit kan bijvoorbeeld door erover te praten met iemand in je omgeving. Wil je dit niet, dan kun je ook hulp krijgen bij je huisarts of contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld of Slachtofferhulp Nederland. Wanneer je na seksueel misbruik besluit om naar de politie te stappen, krijg je altijd eerst een informatief gesprek. Na dit gesprek kun je besluiten om aangifte te doen of niet.

Besluit je om aangifte te doen, dan gaat de politie op zoek naar bewijs. Soms hebben ze jouw hulp nodig om het bewijs te vinden. Zeker bij seksueel misbruik wat lang geleden heeft plaatsgevonden, is het belangrijk om met de politie te overleggen of er voldoende bewijs verzameld kan worden tegen de verdachte. Zijn er personen in je omgeving die kunnen getuigen? Of heb je documenten, zoals foto’s of online chatgesprekken, die als bewijs kunnen dienen? Als het seksueel misbruik korter dan 7 dagen geleden heeft plaatsgevonden, kun je een sporenonderzoek laten afnemen. Een sporenonderzoek kan bestaan uit het afnemen van een orale, vaginale of anale swap. Ook kunnen scheuren of vlekken in kleding of andere goederen worden onderzocht. Een sporenonderzoek gebeurt alleen met jouw toestemming. Als het seksueel misbruik langer dan 7 dagen geleden heeft plaatsgevonden, is sporenonderzoek aan het lichaam niet meer mogelijk.

Misbruikt als kind: Dit kun je nu doen.

Als je als kind te maken hebt gehad met seksueel misbruik, is de kans groot dat je op jonge leeftijd geen juridische stappen hebt ondernomen. Veel kinderen laten niet merken dat ze worden misbruikt. Misschien was je nog te jong om erover te kunnen vertellen, voelde je schaamte of durfde je er niet over te praten omdat de dader een bekende uit je omgeving was. Seksueel misbruik kan ook op latere leeftijd grote fysieke en mentale gevolgen hebben. Het is belangrijk dat je hulp zoekt en praat over je ervaring. Ook het doen van aangifte kan op latere leeftijd een belangrijke stap zijn in het verwerkingsproces. Maar hoe zit het dan met verjaring? Tot wanneer kun je aangifte doen? De verjaringstermijn hangt af van het soort misdrijf en de maximale straf die daarvoor gegeven kan worden. Er geldt geen verjaringstermijn voor strafbare feiten waar een maximale gevangenisstraf van 12 jaar of meer op staan, zoals verkrachting. Daarnaast is een uitzondering gemaakt voor ernstige vormen van seksueel misbruik bij minderjarigen. Voor die categorie geldt ook geen verjaringstermijn. Als er een verjaringstermijn geldt, dan gaat deze in op de laatste dag waarop het misbruik plaatsvond. Aangifte doen en strafrechtelijke vervolging, is alleen mogelijk als de verjaringstermijn nog niet is verstreken.

De vervolgingsbeslissing en de zitting

Als je aangifte hebt gedaan en de politie heeft bewijs verzameld, dan stuurt de politie de zaak op naar de officier van justitie. Het is dan aan de officier van justitie op te bepalen of nog nader onderzoek moet worden gedaan of dat er een vervolgingsbeslissing wordt genomen. Als de officier van justitie en vervolgingsbeslissing neemt, dan zijn er vier opties:

  1. niet vervolgen;
  2. oproep voor een OM-zitting;
  3. dagvaarden voor een politierechterzitting;
  4. dagvaarden voor een zitting bij de meervoudige kamer.

Het is goed om te weten dat je als slachtoffer nooit verplicht bent om bij de zitting aanwezig te zijn. Als je de verdachte niet wilt zien, dan hoeft dit dus niet. Op zitting kun je gebruikmaken van het spreekrecht. Dit mag je zelf doen, maar je kunt dit ook aan iemand anders overlaten. Op zitting worden geen vragen aan het slachtoffer gesteld. Uiteindelijk doet (behalve bij een OM-zitting) de rechter uitspraak. Een politierechter doet gelijk uitspraak. Een meervoudige kamer doet na 2 weken uitspraak. De officier van justitie en de verdachte kunnen binnen twee weken na de uitspraak van de rechter hoger beroep instellen als zij het niet eens zijn met de uitspraak. Een slachtoffer kan geen hoger beroep instellen.

Straffen na seksueel misbruik

Alle vormen van seksueel misbruik zijn strafbaar. De zwaarte van een straf varieert. Dit is afhankelijk van wat er precies is gebeurd. Daarnaast speelt mee hoe vaak het is gebeurd, hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden, de leeftijd van de verdachte en of de verdachte eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Op zitting vraagt de officier van justitie om een straf. De officier van justitie maakt hierbij gebruik van zogenaamde oriëntatiepunten. Toch is het niet zo eenvoudig om te zeggen welke straf op welk strafbare feit staat, omdat in elke zaak de omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. Voor seksueel misbruik kan een taakstraf worden opgelegd maar soms ook een langdurige gevangenisstraf. Om toch een beetje een idee te krijgen van de hoogte van de straffen, staat hieronder een schema met een aantal strafbare feiten met de daarbij behorende straffen volgens de oriëntatiepunten (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend).

KLAR Slachtofferadvocatuur oriëntatiepunten straffen

Schadevergoeding na seksueel misbruik

Als slachtoffer van seksueel misbruik heb je ook recht op een schadevergoeding van de dader. Schadevergoeding bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Bij materiële schade kun je denken aan eigen risico dat je misschien hebt moeten betalen of andere medische kosten die niet onder de dekking van je zorgverzekering vallen. Het gaat dan om zaken waarvan je kunt aantonen dat het je geld heeft gekost. Immateriële schadevergoeding is hetzelfde als smartengeld. Het gaat dan om een schadevergoeding voor het pijn, leed en het letsel dat je hebt opgelopen. De hoogte van de immateriële schadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het feit en de gevolgen die je hebt ervaren.

Schakel de hulp in van een advocaat na seksueel misbruik

Na seksueel misbruik kan het zinvol zijn de hulp van een slachtofferadvocaat in te schakelen. Je hebt recht op een slachtofferadvocaat als je aangifte hebt gedaan en de officier van justitie een vervolgingsbeslissing heeft genomen. KLAR Slachtofferadvocatuur kan je helpen met alles wat er op je afkomt. Wij hebben veel ervaring met zaken op het gebied van seksueel misbruik. We kijken goed naar jouw situatie en luisteren naar jou, zodat we samen kunnen bekijken wat jij nodig hebt. Onze bijstand is altijd persoonlijk en afgestemd op jouw wensen. Wil je meer weten over onze juridische hulp? Plan gerust een vrijblijvend eerste adviesgesprek in. Over onze kosten hoef je je geen zorgen te maken, deze worden voor slachtoffers van seksueel misbruik altijd volledig door de overheid vergoed. Onze bijstand kost jou dus helemaal niks.

Als slachtoffer komt er veel op je af. Het strafproces is soms complex en kan behoorlijk confronterend zijn. Het is dan waardevol om ondersteund te worden door een ervaren slachtofferadvocaat die je in alle juridische stappen kan begeleiden.