Naasten van slachtoffers kunnen recht hebben op een vergoeding, een soort smartengeld, indien er bij het slachtoffer sprake is van overlijden of zeer ernstig en blijvend letsel. Dit wordt in de wet affectieschade genoemd. Affectieschade kan worden beschreven als schade, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden van een naaste of doordat een naaste ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een gepleegd strafbaar feit. Iemand anders moet dit veroorzaakt hebben. Die persoon is aansprakelijk.

Voorbeelden van affectieschade:

  • Een kind wordt aangereden en blijft levenslang gehandicapt.
  • Een partner overlijdt door een medische fout.
  • Een vader wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven.

Vergoeding van affectieschade kan worden gevorderd in strafzaken met betrekking tot strafbare feiten die zijn gepleegd op of na 1 januari 2019. De wet heeft beschreven welke naasten een beroep kunnen doen op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding varieert tussen de €12.500 en €20.000. De omvang van het letsel bij het slachtoffer moet worden beoordeeld door een arts.

Wil je weten hoe je affectieschade kunt vorderen en heb je daarbij hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.