Vernieling

Van vernieling, ook wel vandalisme genoemd, is sprake wanneer opzettelijk iets van een ander beschadigd of onbruikbaar wordt gemaakt. Het kan gaan om vernieling van goederen, dieren of gebouwen en er is sprake van vernieling als het door één persoon wordt gedaan. Als iets door meer mensen wordt vernield, gaat het om openlijke geweldpleging.

Wanneer bijvoorbeeld jouw goederen worden vernield, kan dit veel kosten met zich meebrengen. Het kan zijn dat deze goederen gerepareerd moeten worden, maar ook kan sprake zijn van een zodanige vernieling dat iets vervangen moet worden. Vernieling kan zorgen voor gevoelens van angst, boosheid of verdriet.

Advocaat voor Slachtoffers

Vernieling is een vervelend strafbaar feit. Door de vernieling zijn je spullen beschadigd of onbruikbaar gemaakt. Hierdoor lijd je schade. En deze schade wil je graag vergoed krijgen. Wij kunnen je helpen. Wij zorgen dat het proces goed verloopt, dat jij op de hoogte bent van jouw rechten en wij helpen jou vervolgens met het uitoefenen van die rechten zoals bijvoorbeeld het opstellen en indienen van een goed onderbouwd verzoek tot schadevergoeding.

Maar wat kost dat? Je laten bijstaan door een slachtofferadvocaat?

Rechtsbijstandsverzekering

Ben je slachtoffer geworden van een strafbaar feit en wordt de verdachte vervolgd? En heb je een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunnen we je altijd kosteloos bijstaan. De rechtsbijstandsverzekeraar is dan verplicht onze kosten te betalen.

Toevoeging

Heb je geen rechtsbijstandsverzekering? Dan zullen we samen bekijken of je voor een toevoeging in aanmerking komt. Als een toevoeging wordt verleend, dan betaalt de overheid het grootste deel van onze kosten. Je betaalt zelf alleen een (kleine) eigen bijdrage. Of je voor een toevoeging in aanmerking komt, is afhankelijk van jouw inkomen. Als je bruto verzamelinkomen lager is dan € 29.400 voor alleenstaanden of € 41.600 voor gehuwden, eenoudergezinnen, geregistreerde partners of samenwonenden, dan kom je in aanmerking voor een toevoeging. Als je denkt voor een toevoeging in aanmerking te komen, dan zullen wij deze aanvraag indienen. Meestal krijgen we binnen een paar dagen bericht of de toevoeging wordt verleend en zo ja, welke eigen bijdrage je zelf moet betalen. Het is dan aan jou of je verder wilt met onze bijstand. Vallen de kosten tegen? Dan staat het je natuurlijk ook vrij om (kosteloos) van onze bijstand af te zien.

Uurtarief of vaste prijsafspraak

Als je geen rechtsbijstandsverzekering hebt en wij onze kosten ook niet bij de overheid in rekening kunnen brengen (dat is het geval als jouw zaak niet voor een toevoeging in aanmerking komt), dan moeten we samen financiële afspraken maken. We kunnen je bijstaan op basis van ons uurtarief, maar het is ook mogelijk om van tevoren een vaste prijsafspraak te maken, zodat je van tevoren precies weet wat onze bijstand jou kost.

Juridische hulp na bedreiging

Ben je slachtoffer geworden van vernieling en wil je door ons worden bijgestaan? Meld jouw zaak dan via dit formulier bij ons aan. Binnen één werkdag zullen we jouw zaak beoordelen en telefonisch contact met je opnemen. In dat telefoongesprek zullen we je vertellen wat we voor je kunnen betekenen.